Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

Quê Nghèo

Nhật Thanh (Bùi Thọ Tiếng)

Khi tôi về
Thăm quê hương nhỏ bé
Bên dòng sông
Đàn cò trắng tung bay
Bên rạng tre gầy
Đong đưa kẽo kẹt
Ngọn lá chùng, vì ướt nước sương khuya
Bên vườn dâu thưa
Mẹ ngồi khâu áo
Áo vá bạc mầu, lam lũ thời gian
Mái tranh xưa, mục nát điêu tàn
Nằm xiêu vẹo, thiếu người săn sóc
Quê tôi nghèo
Ruộng vườn xơ xác
Bên nương chiều, khoai sắn lá lưa thưa
Tôi lại về thăm
Ngôi đình làng cũ
Mái cong cong, rêu phủ xanh mờ
Bên bờ hồ sen
Cây đa ủ rũ
Rễ phụ thả dài, gió thổi đong đưa
Qua làng xóm xưa, tiếng chầy giã gạo
Kẽo kẹt buồn, tiếng võng đêm khuya
Có tiếng thoi đưa
Ai bên khung cửi
Quên nhọc nhằn, suốt chỉ, quay tơ
Bên bờ giếng xưa
Dăm cô thôn nữ
Kéo nước đêm trăng, quẩy gánh ra về.

Đấy quê tôi
Ven bờ biển Thái
Có ai qua, ghé lại một lần
Quê tôi có lũy tre xanh
Có dòng Bến Hải, nước ngăn đôi bờ
Lìa xa từ thuở ấu thơ
Về thăm quê cũ, bây giờ ra sao?
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nhớ về quê mẹ, nghẹn ngào đêm nay.