Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

Các Mùa Xuân trong Sử ViệtCác mùa xuân trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sỹ Lê Huỳnh
Trình Bày: Hoàng Hiệp, Huỳnh Lợi

Nguồn: http://www.vietsuca.org/Movie.aspx?page=104&ln=103&pt=kB051IoDTE4%3d