Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

Giỗ Tổ Hùng Vương (diễn ngâm)"Dù ai buôn bán ngược xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba."

Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sỹ Lê Huỳnh
Trình Bày: Diễn Đọc: Trần Thanh Trung
Diễn Ngâm: Bích Ngọc
GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG

Mỗi năm đến, Giỗ Vua Hùng
Toàn dân nước Việt quy về tri ân

Dòng máu Lạc Long Quân thuở trước
Sánh Âu-Cơ kiệu rước nên duyên
Giống Rồng liên kết nòi Tiên
Sanh vừa trăm chẵn, trai hiền tinh anh

Nước Văn-Lang lập khai cùng thuở
Do trưởng nam trăn trở kiên tâm
Hùng-Vương hiệu chính minh quân
Phát huy Việt tộc cản ngăn bắc thù

Gương cổ tích khẩu bia để lại
Thời Hùng-Vương lý đạo uyên thâm
Hiếu, trung, tín, nghĩa đi đầu
Cang trường gia, quốc dốc lòng hy sinh

Như Phù Đổng Thiên Vương bất khuất
Phá giặc Ân tre quất vó tung
Sơn-Tinh đại chiến Thủy-Tinh
Núi dâng ngăn nước uy linh vạn đời

Lòng nhân hậu không rời huynh đệ
Nghĩa phu thê dấu lệ Trầu-Cau
Tiên-Dung Đồng-Tử sánh vai
Sắc son bình đẳng không phân sang hèn

Tài canh tác thân quen cũng cố
Tích An-Tiêm dưa hấu tình thâm
Ân trời huệ đất không quên
Vuông tròn thổ sản bánh chưng bánh dầy

Ôi! còn những núi mây hoài bão
Thuở bình sanh chân rảo núi rừng
Tổ tiên khắc phục không ngừng
Hiểm nguy đoàn kết, khốn cùng sớt chia

Rồi tộc Việt đầm đìa nước mắt
Trải ngàn năm chinh bắc dẹp nam
Dưới quyền thống trị xâm lăng
Máu rơi xương chất thăng trầm bể dâu

Nay tổ quốc ngưng hồi lửa đạn
Đàn cháu con tản mạn đông tây
Chỉ vì huynh đệ đắng cay
Vết thương lòng đã phôi phai mấy lần?

Ngày Giổ Tổ xa gần khấp khởi
Phút nghi ơn trông đợi hằng năm
Tổ tiên có biết hay chăng?
Con dân nước Việt còn ngăn cách lòng!

Đuốc thiêng sông núi tỏa hồng
Muôn đời soi sáng tinh thần Việt Nam

Tâm Thơ

(2009 © Tam Tho & NgoNguyenTran, All rights reserved.)
Nguồn: http://www.vietsuca.org/VanTho.aspx?ln=109&pt=ncYZLT%2fsmic%3d