Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston
Sinh hoạt ngoài trời (Picnic) 2010-09-12
Hội Ngộ Mừng Xuân Quý Tỵ 2013
Hội Ngộ Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
Hội Ngộ Mừng Xuân Ất Mùi 2015
Hội Ngộ Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
Hội Ngộ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Hội Ngộ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019: Video | Hình
Sinh hoạt ngoài trời (Picnic) 2019-10-19
Hội Ngộ Mừng Xuân Canh Tý 2020
Sinh hoạt ngoài trời (Picnic) 2020-10-18
Hội Ngộ Ảo Mừng Xuân Tân Sửu 2021